Социални Услуги

С над 10 години опит в управлението на социални услуги

  • Йотка Тодорова
  • 0887772258
  • гр. София, ул. Гюешево
  • 70
  • подкрепа и грижа за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Съгласно сключен договор за управление със Столична община, Сдружение «Информация и консултации» управлява социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания» гр. София. Това е социална услуга – държавно делегирана дейност. Близо четири  години Сдружението полага изключително  много усилия и професионализъм за пълна промяна  облика на материално-техническата база и коренна промяна подхода, начина на общуване и методите на  работа с потребителите. През тези години, благодарение на финансовата подкрепа на Столична община извършихме редица ремонти и подобрения на материалната база /ремонт на покрива, саниране на сградата, смяна на дограма, изграждане на привлекателна инфраструктура, ремонт на санитарни възли и др./  Със собствени средства  изградихме  рампа за адаптиране централния вход на сградата; извършихме освежителен ремонт на вътрешните помещения; оформихме и придадохме приветлив вид на двора; адаптирахме подходите към вътрешния двор; демонтирахме силно увредено помещение от природните бедствия и изградихме нов кът за социални контакти /навес/ във вътрешния двор. Без да се прекъсва нормалния работен процес на центъра, с много желание и ентусиазъм екипът се включи в ремонтните дейности на помещенията, които бяха освежени и боядисани в приятни цветове. Бяха поставени щори, които завършиха приветливия облик на сградата.

Изградихме и поддържаме добра инфраструктура /двор/, с много зеленина, вечно зелени храсти и цветя.

 Наред с това разработихме и реализирахме   редица проекти, с цел надграждане и повишаване качеството на предоставяната социална услуга /изградихме спортна площадка на двора с проект към Израелското посолство; изградихме и оборудвахме две кухни за занимания по кулинарна терапия с проект към Фонд „Социална закрила“; обособихме и обзаведохме зала по музикотерапия. За подобряване работата с потребителите бяха привлечени допълнителни специалисти , като по този начин се повиши качеството на социалната услуга.

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery
Image

Желаете ли да получавате известия за предстоящи събития и новини ?

Адрес

гр. София,  ул. Пиротска №175

  0899-722885
  sdrujenie_ik@abv.bg

Понеделник - Петък: 9:00 - 17:00

Свържете се с нас