Социални Услуги

С над 10 години опит в управлението на социални услуги

  • Йотка Тодорова
  • 0887772258
  • гр. София, ул. Гюешево
  • 8
  • подкрепа и грижа за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа

Дневен център-седмична грижа е социална услуга в общността, която дава възможност на потребителите да поддържат контакт с биологичното си семейство и семейна среда. Предоставя се на територията Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с което се явява като съпътстваща услуга и се ползва при изявено желание от страна на потребителите. Тя осигурява на потребителите възможност за денонощен престой в рамките на 5 дневна работна седмица.

Дейностите, които се предоставят в ДЦПЛУ - СГ  целят осигуряване на приемаща и включваща среда, осигуряване на грижи и задоволяване на ежедневните здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и общуване на потребителите, подготовка за самостоятелен начин на живот, лична хигиена,  хигиена на облеклото и личното пространство, умения за самостоятелно домакинстване, за ориентиране и придвижване на улицата  и  други.

Услугата е предназначена за лица с увреждания със запазени възможности за самообслужване и сравнително ниска степен на зависимост от придружаване. Потребителите са предимно от семейства с висок риск за институционализиране /сираци, с един родител или възрастни родители, които не са в състояние да им оказват подкрепа/ поради причини от социално-икономически и психологичен характер и др.

 Вече четири години Сдружение „Информация и консултации“ управлява социалната услуга Дневен център за пълнолетни лица с увреждания -седмична грижа, гр. София, ул. Гюешево – Хайдут Велко“. Благодарение на опита си и младият, амбициозен и всеотдаен екип,  Сдружението изцяло промени и подобри както условията за живеене на младите хора, така и работата с тях, стараейки се непрекъснато да разнообразява дейностите в услугата. Можем да отчетем, че в голяма степен сме изпълнили основната си мисия и Дневен център за пълнолетни лица с  увреждания –седмична грижа предлага качествена социална услуга, която включва комплекс от социални дейности за денонощно обслужване на младежите и девойките.

луга.

Gallery Gallery Gallery Gallery
Image

Желаете ли да получавате известия за предстоящи събития и новини ?

Адрес

гр. София,  ул. Пиротска №175

  0899-722885
  sdrujenie_ik@abv.bg

Понеделник - Петък: 9:00 - 17:00

Свържете се с нас