Социални Услуги

С над 10 години опит в управлението на социални услуги

 • Ангелина Георгиева
 • 0884877206
 • гр. София, бул. Цар Борис III, № 202
 • 90
 • подкрепа и грижа за пълнолетни лица с деменция

Дом за пълнолетни лица с деменция - Княжево

Дом за пълнолетни лица с деменция – Княжево, с адрес гр. София, бул. Цар Борис III, № 202,  е специализирана институция, държавно делегирана дейност, предоставяща комплекс от социални услуги на пълнолетни лица с деменция или болест на Алцхаймер установена с протокол от ЛКК и/или с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Социалната услуга е разкрита с капацитет на институцията 78 места.

Сградният фонд състоящ се от три вили, както и прилежащото дворно пространство  са общинска собственост. Сградите, в които се предоставя социалната услуга са газифицирани, водоснабдени и електрифицирани, т.е. материалната база е съобразена с нормативната уредба, адаптирана и отговаря на изисквания за пребиваване на възрастни хора с деменция.

На настанените в ДПЛД – Княжево, екип от специалисти, социални работници, медицински персонал, социални асистенти и др. предоставят следните социални услуги:

 • Осигурена 24-часова грижа, подкрепа и обслужване;
 • Почистване  на спалните  и общите помещения;
 • Подпомагане при извършване на личен тоалет;
 • Осигурено рационално диетично хранене с прясно приготвена, питателна храна съобразена с медицинските предписания;
 • Пране на дрехи, спално бельо и гладене;
 • Осигуряване на фризьор, бръснар и педикюрист;
 • Съдействие за получаване на здравни грижи;
 • Съдействие пред различни административни институции – НОИ, ДСП, ТЕЛК и др.;
 • Изпълнение на терапия, предписана от личен лекар или лекар-специалист;
 • Смяна на памперс;
 • Ежедневни разходки в дворното пространство;
 • Организиране на свободното време на потребителите на социалната услуга чрез различни мероприятия, занимания по интереси, честване на национални и църковни празници;
 • Осигурен  достъп до  информация - телевизия, вестници и списания, библиотека и др.;
 • Осигурени възможности за лични контакти със семейството, приятели и други лица;

Основните цели, които си е поставил екипът предоставящ социалната услуга Дом за пълнолетни лица с деменция - Княжево са:

 • да се ограничи до минимум  социалната изолация, в която се намират възрастните  хора с деменция  и да се насърчи  тяхната социална интеграция;
 • да се насърчи социалното и емоционално развитие на възрастните хора с деменция, като доказателство за това, че всеки човек заслужава достоен живот;
 • да се предложи професионално отношение и пълноценна грижа за болните хора в среда, близка до домашната;
 • да се укрепи  психическото и физическо състояние на възрастните хора с деменция чрез включване в занимания по интереси;
 • да се развият позитивни нагласи към проблемите на възрастните хора с деменция и болест на Алцхаймер; 

.

Ред за постъпване в ДПЛД - Княжево, гр. София:

 1. Лицата, които желаят да ползват социални услуги в ДПЛД - Княжево гр. София, подават писмено заявление по настоящия си адрес до Дирекция "Социално подпомагане";
 2. Въз основа на подаденото заявление и приложените документи в 20-дневен срок, ДСП изготвя социален доклад, който включва изводите от извършената социална оценка на потребностите на лицето и предложение за предоставяне на социални услуги, които са в съответствие с идентифицираните потребности, с желанието и с личния избор на лицето;
 3. Настаняването в специализираната институция се извършва със заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" – Красно село, гр. София;
 4.  Сдружение „Информация и консултации” организира извършването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и изготвянето на индивидуален план за подкрепа на всяко лице. Потребителите на социалната услуга ДПЛД – Княжево, гр. София заплащат такса в размер 80 на сто от дохода си или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет. 

 

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery
Image

Желаете ли да получавате известия за предстоящи събития и новини ?

Адрес

гр. София,  ул. Пиротска №175

  0899-722885
  sdrujenie_ik@abv.bg

Понеделник - Петък: 9:00 - 17:00

Свържете се с нас