СДРУЖЕНИЕ „ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛТАЦИИ“

Сдружение «Информация и консултации» е неправителствена организация с нестопанска цел за социална помощ, подкрепа и социални услуги. Тя е създадена през 2005 година, с цел разрешаване проблемите на хората с увреждания, социално слабите и безработни граждани, пенсионери и семейства в неравностойно положение.

Днес, ние работим за популяризиране и нарастване престижа на социалната, здравна и рехабилитационна дейност; за определяне насоките на социалната политика, защита интересите и правата на хората с увреждания, възрастните и стари хора.

Нашата Мисия

Дейността на сдружение „Информация и консултации“ е насочена към развитие на качествени социални услуги, отговарящи на нуждите на уязвимите групи в обществото и имащи за цел осигуряване на подкрепа и условия за тяхното социално включване, активно гражданско участие и пълноценен живот в България
Основните цели на организацията

➪ Да създава условия за разрешаване на проблемите на хората с увреждания, социално слабите и безработните граждани, пенсионерите, децата и семействата в неравностойно положение.
➪ Да съдейства при определяне на насоките на социалната политика спрямо нуждаещите се лица.
➪ Да работи за популяризирането и нарастването на престижа на социалната, здравната и рехабилитационната дейност.
➪ Да съхранява и развива традициите на социалната рехабилитация в Република България.
➪ Да осъществява сътрудничество с организации със сродни цели и задачи в страната и чужбина.
➪ Да защитава интересите и правата на хората с увреждания, социално слабите и безработните граждани, пенсионерите, децата и семействата в особено трудно положение.

Информация, консултации и посредничество

Социо-културни дейности за социално изключени лица

Повишаване капацитета на работещите в социалните услуги, подобряване тяхните умения за работа и общуване, професионална квалификация и компетенции

Предоставяне и управление на качествени социални услуги, предназначени за пълнолетни лица с увреждания, възрастни и стари хора

Желаете ли да получавате известия за предстоящи събития и новини ?

Адрес

гр. София,  ул. Пиротска №175

  0899-722885
  sdrujenie_ik@abv.bg

Понеделник - Петък: 9:00 - 17:00

Свържете се с нас